Szociális szakmai napA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogatásával szakmai napot szervezett április 19-én. A rendezvényre a szociális szolgáltatók, intézmények vezetőit, valamint a fenntartók képviselőit invitálták.
A konferencia elején Dr. Lengyel Györgyi megyei kormánymegbízott a területi közigazgatás érintő változások mellett a szociális ágazat legfontosabb kérdéseiről is beszélt.
A következőkben államtitkár asszony tájékoztatójából idézünk:

- „A szociális gondoskodás örök feladat, hiszen mindig vannak elesettek, önhibájukon kívül mások gondoskodására szoruló emberek. E segítségnyújtásban egyaránt közreműködnek önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, vállalkozók.
- „A szociálpolitika egyik legfajsúlyosabb kérdésének tekinthető – véleményem szerint - a szociális biztonság és a munka, valamint a foglalkoztatottság közötti egyensúly biztosítása. Az elmúlt évtized jól megfigyelhető nemzetközi tendenciája a szociálpolitikai ellátórendszerek munkavállalással szemben ellenösztönző hatásának csökkentése.”
A 2010. év tavaszán megtartott országgyűlési választások eredményeként megalakult új kormány egyebek mellett célul és feladatául tűzte ki a szociális igazgatás, illetve szociális intézményellátás területén érzékelt – és a szakma által többször is közvetített – problémák áttekintését és azok belátható időn belüli orvoslását, illetve fokozatos megszüntetését. Bizonyára értesültek arról, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felkérésére – az illetékes szakértői munkacsoport – az elmúlt napokban elkészítette a „Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció” című munkaanyagot, amelynek szakmaközi vitája, illetve országos ismertetése jelenleg is folyik nyolc különböző helyszínen.
Ezen koncepció – amely teljes összhangban van az Európai Unió közös, 2020-ig szóló stratégiájával (EU 2020) – központi célkitűzéseit a következőkben lehet összefoglalni:
- Egyre jobban átlátható, rugalmasabb új szolgáltató rendszerek kialakítása, a helyi szükségletekhez jobban alkalmazkodni képes, hozzáférhetőbb alapszolgáltatási rendszer kiépítése.
- A szolgáltatásokat közelebb kell vinni az érintettekhez, valamint egy országosan egységes, mindenhol azonos minőségű olyan szolgáltatási rendszer kialakítása, amely magába foglalja a szociális alapszolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások szolgáltatási tartalmát.”

A szociális szakma elismert képviselői között széles körű konszenzus van abban, mely szerint 2020-ig az ország előtt álló legfontosabb szociális kihívások többek között a következők:
- A társadalmi összetartozás erősítése
-A nagyon kedvezőtlen népesedési folyamatok fékezése, visszafordítása – a családok megerősítésével, a gyermekvállalás feltételeinek javításával
- A szegénység csökkentése – Európai Uniós összevetésben a 27 tagország közül hazánk az összlakosság tekintetében a középmezőnyben, míg a gyermekszegénység esetében a legrosszabb harmadban található.
- A foglalkoztatottság, a munkaerő-piaci aktivitás nevelése, különösen a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok számára – a szociális ellátások munkaerő-ösztönzésének javításával.
- Az időskori biztonság garantálása – a saját jogon megfelelő összegű nyugdíjra nem jogosult, egészségi állapotok miatt gondoskodás igénylő emberek támogatása.
- A megfelelő lakhatás biztosítása mindenki számára, beleértve az eladósodás, a hitel- vagy közüzemi díjhátralék miatti kilakoltatás megelőzését.
- A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások hozzáférhetővé tétele mindenki számára, a minőségi, a rugalmas, emberközpontú és lakosság közeli szolgáltatások erősítésével.”

Fotó-1   Fotó-2