Szántóföldi növénytermesztés

Jász-Nagykun-Szolnok megyét az elmúlt évben fokozottan sújtó belvíz következményeképpen minden egyes őszi vetésű növénykultúrát illetően jelentős volt a téli, kora tavaszi kipusztulás mértéke: őszi búza 7.006 ha, rozs 65 ha, őszi árpa 118 ha, őszi káposztarepce 1.349 ha. Így sajnos a megyében 110.000 ha alá csökkent a búza termőterülete.
Az április eleji állapotminősítéskor, hasonlóan a decemberi állapotminősítéshez, a kalászosok nagyobb része csupán közepes minősítést kapott. A búza állományok jelenleg a bokrosodás-szárba indulás fenofázisnak megfelelő fejlettségi szintűek. Több helyütt a termelők a gyomirtási munkálatokat végzik. Az őszi káposztarepce állományok fejlettsége kultúrállapota heterogén, az állományok virágzása megkezdődődött.
Elmondható, hogy az idei évben ezidáig minden hónapban a sokévi átlagnál kevesebb mennyiségű csapadék hullott.
A tavaszi munkákhoz a termelők a szántóterületek döntő részén, a csapadékszegény tavasz ellenére, az elmúlt év időjárásának köszönhető túlnedvesedett talajállapotok miatt késve tudtak hozzáfogni. Az utóbbi hetek csapadékmentes, szeles időjárása nagymértékben hozzájárult a talajok nedvesség-tartalmának csökkenéséhez, melynek köszönhetően a tavaszi munkák állásában némiképp csökkent a lemaradás. Jelenleg folyamatos a vetőágy-előkészítés, valamint folyamatosan zajlik a napraforgó és a kukorica vetése.

Az alábbi táblázat adatai a megyénk szántóterületeire vonatkozó  2011. évi tavaszi munkák állását szemléltetik:

Megnevezés

Szándék ha-ban Elvégzett munka ha-ban
Tavaszi árpa 6 747 5 749
Magborsó (étk. és tak.) 907 882
Zöldborsó 1 027 664
Zab 4 642 4 123
Szója 151 5
Cukorrépa 652 478
Burgonya 196 113
Napraforgó 80 896 35 460
Kukorica (szemes) 52 047 15 620
Kukorica (siló) 8 693 722
Hibrid kukorica vetőmag 7 955 590
Magágy-előkészítés tavasziak alá 170 642 83 425
Őszi kalászosok fejtrágyázása 138 688 112650
Őszi kalászosok gyomirtása 138 688 43 255

Jelenleg szinte biztosnak mondható, hogy a megye szántó művelési ágú termőterületiből 17.653 ha - mely jelenleg is tartósan belvíz borított - nem kerülhet az idei évben vetésre.

Ebből a területből 2.739 ha az a termőföld, amelyről még az előző 2010-es év termését sem tudták a gazdálkodók betakarítani. 14.914 ha szántón a 2010-es év nyarán kora őszi időszakban a betakarítási, talaj-előkészítő munkákat részben elvégezték, de az azt követő időszakban víz alá kerültek, melynek mind a mai napig vízborítástól szenvednek.

Jelenleg közel 20.000 ha az a terület, amelyet optimális időben nem lehet hasznosítani a károsan túlnedvesedett vízkapacitásig telített állapota miatt. Ezeken a földeken esetleg rövid tenyészidejű kukorica, napraforgó vetésével próbálkozhatnak majd a termelők. Lesz azonban olyan része is ezen termőterületeknek, ahol a kultúrállapot fenntartása mellett pihentetni kényszerülnek a területet.

A károsan túlnedvesedett területek hasznosítását a következő egy hónap (3 dekád) időjárása, csapadékviszonya meghatározó módon befolyásolja.

Kiss Róbert igazgató