A parlament elfogadta az Alkotmányt

Országgyűlés hétfői ülésén / április 18./  elfogadta Magyarország új Alkotmányát, amely 2012. január 1-jén lép hatályba.
Az új alaptörvény Állam c. fejezetének néhány rendelkezése (34.cikk (4); 32.cikk (4)-(5) alaptörvényi szinten is meghatározza a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyes feladatköreit.

Az új alaptörvény kimondja (17.cikk (3)), hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok a  kormány területi államigazgatási szervei. Az alaptörvény szerint (34.cikk (4)) a kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét. Így tehát a fővárosi és megyei kormányhivatalok az önkormányzatok törvényes és az Alaptörvénnyel összhangban álló működésének őrei. A kormányhivatalok a hagyományos törvényességi felügyelet mellett - a jogalkotás minőségének biztosítása érdekében - az önkormányzati rendeletalkotás törvényességét is ellenőrzik. A törvényesség biztosítása érdekében a kormányhivatalok, a bíróságnál a határozatok felülvizsgálatát kérhetik, míg a Kúriánál az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát kezdeményezhetik (a kihirdetését követően), ha azokat jogszabálysértőnek találják. Ha, a helyi önkormányzatok nem tesznek eleget jogalkotási kötelezettségüknek, a kormányhivataloknak lehetősége van kezdeményezni az elmulasztás megállapítását. Ha, a bíróság ennek helyt ad, de az önkormányzat ennek ellenére az új mulasztásos határidőig sem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a megyei kormányhivatal vezetője megalkothatja.