Hírek > Tájékoztató az érettségi vizsgákról és a felvételi eljárásokról
Hírek archívum Jegyzők Szakmai Fóruma Megyei ellátási térkép Dokumentumtár
Főmenü
Bemutatkozás
Kormányhivatal
Ügyfélfogadás
Elektronikus kapcsolattartás
Szakmai anyagok
Megyei Államigazgatási Kollégium
Szakigazgatási szervek
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
Építésügyi Hivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Földhivatal
Földművelésügy Igazgatóság
Igazságügyi Szolgálat
Közlekedési Felügyelőség
Munkaügyi Központ
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Szociális- és Gyámhivatal
Területi koordináció
Önkormányzatok
Területi államigazgatási szervek
Archívum
Hírek archívum
Közigazgatási Hivatal
Pontos időTisztelt Látogató !

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal frissített honlapja 2012. március 23-tól a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok címen érhető el. Archív formában az adatok a www.jnszmkh.hu-n továbbra is elérhetők.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja 2011. január 1-jétől működik.
A jogelőd közigazgatási hivatal honlapja 2010. december 31-én lezárásra került, amely archív formában továbbra is elérhető.


Érettségi vizsgák

A 2011/12-es tanév május-júniusi érettségi vizsgáira való jelentkezés határideje 2012. február 15. Azok, akik nappali munkarend szerinti tanulói jogviszonyban állnak valamely vizsgaszervező középiskolával, a saját intézményükben kapnak jelentkezési lapot és ott is adhatják le jelentkezésüket. Számukra a vizsga ingyenes.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján – www.oh.gov.hu – található jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt ajánlott postai küldeményben vagy személyesen eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Kormányhivatal Oktatási Főosztályára. A vizsgatárgyanként változó mértékű vizsgadíj (egy vizsgarészből álló vizsgák esetében 12.000 Ft, több vizsgarészből álló vizsgák esetében 17.000 Ft, az idegen nyelv, testnevelés, informatika és informatikai alapismeretek vizsgák esetében 22.000 Ft) befizetéséhez ezek a jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára. A befizetést igazoló eredeti feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell.

Az egyes tárgyakból az írásbeli vizsgákat közép- és emelt szinten azonos időpontban szervezik – az Oktatási Hivatal honlapján ezekről már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2012. június 7 és 13. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2012. június 18. és 29. között zajlanak.

Középiskolai felvételi eljárás

Az általános iskolák 2012. február 17-ig kötelesek tanulóik jelentkezési lapját és adatlapját—formai és tartalmi ellenőrzés után – továbbítani: az előbbit a középiskolákba, az utóbbit a győri Felvételi Központba. A határidő betartása érdekében az általános iskolák belső határidőt szabnak meg tanulóik számára a lapok leadására. A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat a tanulók térítésmentesen kapják meg általános iskolájukon keresztül.

Azok a diákok, akik olyan középiskolába jelentkeznek, ahol a központi írásbeli vizsgán való részvétel felvételi követelmény, a múlt hónapban már kitöltötték az országosan egységes, kompetencia alapú matematika és magyar nyelvi feladatlapokat. Eredményükről a vizsgát szervező iskola 2012. február 9-ig közvetlenül tájékoztatja őket, így teljesítményük ismeretében a jelentkezés előtt van módjuk mérlegelni, mely intézményeket jelöljék meg. Amely iskola szóbeli meghallgatást is tart, 2012. február 20 és március 9. között szervezheti meg azt.

A középiskola igazgatója a felvételről saját hatáskörben, az intézmény előzetesen nyilvánosságra hozott kritériumai szerint összeállított tanulói rangsor alapján dönt. Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2012. március 13-ig kell nyilvánosságra hozni. A tanulóknak ekkor, március 14. és 19. között még van lehetőségük arra, hogy az általános iskolában módosító tanulói adatlapot töltsenek ki, megváltoztatva a tanulmányi területek eredeti sorrendjét, vagy új tanulmányi területet megjelölve. Új iskola megjelölésére azonban ekkor már nincs mód.

2012. április 25-ig minden tanuló írásbeli értesítést kap a felvételről vagy elutasításról az általa megjelölt középiskoláktól. Amennyiben a szülő és a tanuló a felvételi kérelem elutasítását nem fogadja el, a középiskola fenntartójához benyújtott kérelmével jogorvoslati eljárást indíthat. A jogorvoslati eljárásnak 2012. június 1-ig be kell fejeződnie. A tanköteles korú tanulóknak a sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az iskolaválasztás – a kötelező felvételt biztosító középiskolákról az általános iskolájukban kapnak tájékoztatást. Ugyancsak fontos információ, hogy 2012. május 2-án veszi kezdetét a rendkívüli felvételi eljárás azon iskolákban, ahol a felvettek alacsony száma ezt indokolja. A rendkívüli felvételi eljárás során a továbbtanulás intézése már egyénileg, az intézménnyel közvetlenül egyeztetve történik.

Felsőoktatási felvételi eljárás

A felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozók számára a jelentkezés meghosszabbított határideje 2012. február 24. éjfél. A jelentkezés történhet a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóhoz mellékelt lapon vagy e-felvételi útján, a www.felvi.hu oldalon keresztül. Jelentkezési lapot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán is kérhetnek a felvételizők.

A felvételi eljárás alapdíja 9.000 Ft, ezért a díjért három képzés megjelölésére van lehetőség. Minden további jelentkezésért 2.000 Ft kiegészítő díjat kell fizetnie a felvételizőnek. A vizsgadíj befizetése történhet a jelentkezési laphoz csatolt csekken vagy banki átutalással, az Oktatási Hivatal számlaszámára.

Mivel a felsőoktatás területén az utóbbi hetekben több fontos változás is volt, fontos, hogy a diákok és a szülők a jelentkezés leadása előtt a www.felvi.hu, a www.oh.gov.hu és a www.kormany.hu honlapokon, valamint a választott intézményeknél körültekintően tájékozódjanak a lehetőségekről.

Figyelem! Az érettségi vizsgákra való jelentkezés határideje megváltozott. Az új, meghosszabbított határidő 2012. február 24., ami megegyezik a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés határidejével.

 
32024
Kormányablak
Kormányablak
Ügyleírások
Etikai alapelvek
Közérdekű adatok
uvegzseb
Jelnyelvi tolmácsszolgálat
Linkcentrum
Minisztériumok
Átlépés a Kormányzati Portálra!
Átlépés a Kormányzati Portál hivatalkereső szolgáltatására!
Átlépés a Kormányzati Portál jogszabálykereső szolgáltatására!
Átlépés az Önkormányzati Minisztérium - Önkormányzati Rendeletek Tárára!
Átlépés a Kormányzati Portál Ügyfélkapujára!
Átlépés az elektronikus információszabadság hivatalos honlapjára (www. kozadat.hu)!
Átlépés az elektronikus információszabadság hivatalos honlapjára (www. kozadattar.hu)!
Átlépés a Választások hivatalos honlapjára!
Átlépés az Első Választók honlapjára (www.elsovalaszto.hu)!
ket
Átlépés a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapjára
Átlépés az eMagyarország Program hivatalos honlapjára!
JÓ ÁLLAM FÓRUM
joallam175